Wat nearshoring voor MKB-bedrijven kan betekenen en het stappenplan om van Nearshoring een succes te maken.

Nearshoring (in het buitenland, dicht bij huis) en offshoring (in het buitenland, op grote
afstand, bijvoorbeeld in India) van softwareontwikkeling wordt vaak nog gezien als iets dat alleen weggelegd is voor grote bedrijven.

Kleine bedrijven kunnen hier geen voordeel mee behalen, aangezien het voordeel van de “economy of scale” hier niet opgaat. Daarnaast zien kleine bedrijven er erg tegenop om te gaan samenwerken met externe partijen omdat men niet weet wat ze te wachten staat in termen van organisatie, aansturing, grip op het proces en cultuurverschillen. De praktijk wijst echter anders uit als er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden.

Dit whitepaper geeft uitleg over de keuzes die er zijn te maken voor het MKB en wat een klein bedrijf kan doen om te profiteren van het uitbesteden van softwareontwikkeling en te voorkomen dat het uitloopt op een mislukking.

nearshoring-in-kliene-bedrijven-800